Kariyer

İşe Alım Politikamız

Paketsan Ambalaj olarak takım arkadaşlarımızın her birinin ürünlerimize kattıkları değerin ve küreselleşen rakabetçi pazarda fark yaratmadaki desteklerinin farkındayız. Bu desteği sürdürülebilir kılmadaki en önemli sermayemizin insan kaynakları olduğu bilinciyle hareket etmekteyiz.

Bu amaçla çalışanlarının motivasyon ve memnuniyetini ön planda tutarak, ürettiğimiz herbir ürünü daha kaliteli ve yenilikçi olarak tamamlayan ekibimize gereken her türlü özeni göstermekteyiz. Çalıştığı kurumu benimseyen ve yaptığı çalışmalarla değer yaratan insanların oluşturduğu bir yapıya inanmaktayız.